Daily Archives:14. маја 2020.

Crna Gora-Moračke planine: Kapetanovo jezero – Velje Duboko – Međurečje – Ljevista – Krnovo – Kapetanovo jezero

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: 106 km
Tip treka: Kružni
Lepota treka:
Vrsta motora: Teški dual sport
Težina treka: Lak do srednje težak
Datum vožnje: Juli 2015
Vozili: Alp
Bitne napomene: Spavanje na Kapetanovom je izuzetan doživljaj. Ambijent je takav da se pitate zbog čega niste ovde bili do sada. Kružna tura kroz Gornje i Donje Duboko, Međurečja i nazad preko Javora samo je šlag na tortu.
Preuzmi trek u KML formatu:
Kapetanovo jezero u zoru.
Kanjon Mrtvice (obavezno kroz njega proći peške!)
Crkva na Lukavici

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/&do=findComment&comment=1763434

Crna Gora-Durmitor: Kanjon Komarnice – Duži – sedlo – Žabljak

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: oko 50 km
Tip treka: Linijski
Lepota treka:
Vrsta motora: Dual sport
Težina treka: Lak do srednje težak
Datum vožnje: Juli 2015
Vozili: Alp
Bitne napomene: Linijska tura od Kanjona Komarnice do sela Duži (sada već asfaltnim putem). Odatle na sever po uglavnom dobrom tvrdom putu kako bi na kraju izašli na Durmitorski krug. Šta reći, lepa tura.
Preuzmi trek u KML formatu:
Teren od sela Duži prema severu
Kraško polje
Još malo do Durmitorskog prstena
I ponovo u kanjon Komarnice (kao opcija)

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/&do=findComment&comment=1761662

Crna Gora-Durmitor: Komarnica-Boričje-Grabovica-Komarnica

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: oko 110 km
Tip treka: Kružni
Lepota treka:
Vrsta motora: Teški dual sport
Težina treka: Srednje težak
Datum vožnje: Juli 2015
Vozili: Alp
Bitne napomene: Odlična tura oko kanjona Komarnica. Predlažem opreznost pri spuštanju kroz dolinu Grabovice zbog potrencijalnog otežanog terena i promenjivih uslova podloge (plus možda i ograde koje meštani postavljaju zbog stoke).
Preuzmi trek u KML formatu:
Kanjon Komarnice, u pozadini masiv Boljskih Greda
Kanjon Pive
Sedlena Greda sa kružnog Durmitorskog puta
Silaz u dolinu Grabovica

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/&do=findComment&comment=1759448

Crna Gora-Sinjajevina: Vražije jezero-Krš-Zabojsko jezero-Pašine vode-Žabljak

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: 52 km / 100 km
Tip treka: Linijski
Lepota treka:
Vrsta motora: Dual sport
Težina treka: Lak do srednje težak
Datum vožnje: Juli 2014
Vozili: Karlo, Alp
Bitne napomene: Prelepa tura. Sinjajevina je izuzetna!
Preuzmi trek u KML formatu:
Stećci iza Ribljeg jezera
Sinjajevina..
Zabojsko jezero
Prema Durmitoru preko Pašinih izvora

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/&do=findComment&comment=1662994

Cran Gora-Durmitorski masiv: Žabljak-Trsa-Pivski plato-kanjon Sušice-Štuoc-Žabljak

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: oko 120 km
Tip treka: Kružni
Lepota treka:
Vrsta motora: Dual sport
Težina treka: Lak do srednje težak
Datum vožnje: Juli 2014
Vozili: Karlo, Alp
Bitne napomene: Najbolja tura za upoznavanje Durmitorskog masiva. U istu smo uključili vožnju po Pivskom platou. Nazad kroz kanjon Sušiće i Štuoca.
Preuzmi trek u KML formatu:
Prevoj Sedlo
Pivski plato
Jedan od vidikovaca kanjona Tare
Kanjon Sušice

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/&do=findComment&comment=1662549

Crna Gora-Bjelasica: Vranjak-Biogradska Gora-Vranjak

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: oko 120 km
Tip treka: Kružni
Lepota treka:
Vrsta motora: Dual sport
Težina treka: Lak do srednje težak
Datum vožnje: Juli 2014
Vozili: Karlo, Alp
Bitne napomene: Greškom smo promašili skretanje prema Biogradskom jezeru pa smo morali na istu tačku doći asfaltom preko Berana i Mojkovca. Zato trek ima slabiju ocenu za lepotu od ostalih u tom regionu. Ostalo je izuzetno!
Preuzmi trek u KML formatu:
Put od prevoja Vranjak prema izvoru Biogradske rijeke
Sisko Jezero
Biogradsko Jezero
Nazad prema Vranjku. Na prevoju „svatovsko groblje“.

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/&do=findComment&comment=1661139

Crna Gora-Komovi: Trešnjevik-Štavne-Bjelasica (Zekova Glava)

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: 45 km
Tip treka: Linijski
Lepota treka:
Vrsta motora: Dual sport
Težina treka: Lak
Datum vožnje: Juli 2014
Vozili: Karlo, Alp
Bitne napomene: Od prevoja Trešnjevik, možete na štavne ispod Komova ili do prevoja Vranjak ispod (ili na), Zekovu Glavu. Mi smo išli u oba pravca sa zadovoljstvom!
Preuzmi trek u KML formatu:
Prevoj Štavne, levo Kom Vasojevića, desno Komovi Kučki.
Prema Bjelasici
Zekova Glava 2.117 m.

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/&do=findComment&comment=1660928

Crna Gora – Masiv Žijevo: Bukumirsko jezero-Krivodoljski katun-katuni Carine-Veruša-Bukumirsko jez.

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: 70 km
Tip treka: Kružni
Lepota treka:
Vrsta motora: Dual sport
Težina treka: Lak do srednje težak
Datum vožnje: Juli 2014
Vozili: Karlo, Alp
Bitne napomene: Odlična i pregledna tura od Bukumirskog jezera kroz Vuče potok prema prevoju Carina u podnožju vrhova Komova. Povratak preko Veruše opet na Bukumirsko jezero.
Preuzmi trek u KML formatu:
Put prema Vuče potoku, u pozadini Komovi
Put kroz Vuče potok prema Komovima
Crkvica na prevoju prama Carinama. Kakvo mesto!
Pogled na Carine i Komove

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/&do=findComment&comment=1660691

Crna Gora – masiv Žijevo: Bukumirsko jezero-Rikavačko jezero-Korita-Momče-Bukumirsko jezero

14 мај 20
admin
No Comments
Dužina treka: oko 90 km
Tip treka: Kružni
Lepota treka:
Vrsta motora: Dual sport
Težina treka: Lak do srednje težak
Datum vožnje: Juli 2014
Vozili: Karlo, Alp
Bitne napomene: Istog momenta kada sa Bukumirskog jezera krenete prema Rikavačkom (i dalje), seli ste u vremeplov. Predeli oko vas su nestvarni, infrastruktura (put, katuni okolo..), su takvi da mislite da vas je neko poslao barem 100 godina unazad. Istina, takvih mesta nema mnogo, zato ih treba čuvati ko "zenicu oka". Prikladno i za veće motore.
Preuzmi trek u KML formatu:
Bukumirsko jezero i masiv Žijevo
Put prema prevoju i Ljakovića katunima
Rikavačko jezero
Ne, nije po mesecu, nego prema tački Korita..
Crkva na Koritu

Više o treku na: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/103919-crna-gora-bez-asfalta/